RUD Erlau, Германија

Ланици за заштита и подобрување на тракција.

New Air, Италија

Системи и решенија за пречистување на отпадни гасови CNC плазма за сечење на метални лимови.

Euromagnet, Унгарија

Производител на производи, системи и решенија од перманентни магнети.

Marmet, Словенија

Производство и интеграција на елементи за кревање и фиксирање на товар.

Mlinostroj, Словенија

Системи и решенија за обработка на грануларни производи (жито, сточна храна, прашкасти производи).

SК Group, Словенија

INOX опрема за производство на вино, пијалоци, прехрана, индустрија, фармација.

Filip Kljaic, Србија

Производство на индустриски транспортни ланци.

Metal Sistemi Plus, Србија

Проектирање, изведба и опремување на магацински простор. Проектирање и изработка на решенија за континуиран транспорт.

Tsubaki, Јапонија

Производство на индустриски транспортни ланци.

Euromagnet, Унгарија

Производител на производи, системи и решенија од перманентни магнети.

Octopus, Хрватска

Градежни работи и интервенции на висини и на недостапни места.